(Concern) Controller 24 uur per week

Careaz in Lichtenvoorde

Contact persoon

René Keemers

René Keemers

06-52666932 Direct contact

Onze opdrachtgever

Careaz is een zorgorganisatie in het oosten van de Achterhoek die vanuit kleinschaligheid en lokale betrokkenheid ondersteuning biedt op de terreinen wonen, welzijn, zorg en dienstverlening bij ouderen thuis of zo dicht mogelijk bij huis. ‘Zorg persoonlijk maken’ en ’samen de zorg delen’ krijgt bij Careaz echt handen en voeten en zit sterk verankerd in haar visie. Die visie laat zich samenvatten in drie kernwoorden: persoonlijk, dichtbij en vertrouwd.

Deze drie kernwoorden hanteert Careaz ook om bij te dragen aan het werkplezier van haar medewerkers. Ze werken in kleinschalige, zelforganiserende teams met kaders en een eigen budget waardoor zij de ruimte krijgen hun deskundigheid optimaal in te zetten om de zorg persoonlijk te maken.

Careaz is volop in ontwikkeling. De ambitie bestaat uit het willen leveren van de beste zorg met de focus op zorg aan mensen met dementie. Met het oog daarop vindt ondermeer aanpassing van de huisvesting plaats om mensen keuzemogelijkheden te bieden in verschillende woonzorgarrangementen. Voor één van de hoofdlocaties is complete herontwikkeling voorzien. De planvorming is volop gaande. Onder andere vanwege dit omvangrijke traject is besloten tot een herindeling van het takenpakket van de manager bedrijfsvoering wat leidt tot de vacante functie.  

 

Functieomschrijving

In de rol van concern controller zijn volgende taken en verantwoordelijkheden te onderscheiden:

Rapportages en bedrijfsvoering

 • Draagt zorg voor het (laten) opstellen en doorrekenen van begrotings- en investeringsvoorstellen en adviseert en ondersteunt de bestuurder en managers hierbij;
 • Draagt zorg voor het (laten) opstellen van de jaarrekening en begrotingen voor de organisatie, voor het verzorgen van (na)calculaties en analyses en voor de externe verantwoording en stemt dit af met in- en extern betrokkenen;
 • Adviseert en ondersteunt bij (de voorbereiding van) centrale inkoop van goederen en diensten en aanbestedingstrajecten;
 • Onderzoekt mogelijkheden tot subsidieverstrekking, vraagt deze aan en bewaakt naleving;
 • Analyseert managementrapportages en vertaalt deze naar adviezen en verbetervoorstellen en is verantwoordelijk voor (praktisch toepasbare) managementinformatie die aansluit bij de aanvrager.

Control

 • Draagt zorg voor de (door)ontwikkeling en toezicht op naleving van de planning- en control cyclus binnen de organisatie;
 • Voert activiteiten op het gebied van risico- en compliance-management uit en richt de treasuryfunctie in;
 • Voert gesprekken met financiers, bereidt productieafspraken met onder andere de financiers (zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten) voor, ondersteunt bij onderhandelingen over het organisatiebudget, neemt deel aan daaruit voortvloeiend in- en extern overleg en legt resultaten voor aan de Raad van Bestuur.

Beleidsontwikkeling en implementatie

Beleid, procedures, richtlijnen op financieel-economisch gebied is professioneel, consistent en effectief. Er wordt adequaat ingespeeld op actuele in- en externe ontwikkelingen. Er is goed zicht op de naleving van beleid, procedures en (wettelijke) kaders binnen de organisatie.

De concerncontroller valt rechtstreeks onder de bestuurder en geeft leiding aan de assistent-controller.

 

Je profiel

Om uit te blinken in deze rol beschik je over een afgeronde opleiding op academisch niveau, aangevuld met meerjarige ervaring in een soortgelijke functie. Je beschikt over goede advies vaardigheden, je neemt actief initiatieven tot doorontwikkeling van de organisatie en komt gericht met verbetervoorstellen. 

 

 

Verder heb je een zelfstandige en proactieve werkhouding en een initiatiefrijke, resultaatgerichte instelling gericht op samenwerking in alle geledingen. Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden en weet rust en overzicht te bewaren als de situatie erom vraagt.

 

Het aanbod

Je komt te werken in een organisatie met veel aandacht voor talenten en de mogelijkheid deze verder te ontwikkelen. Zelforganisatie, innovatie en samenwerking zijn belangrijke pijlers die bijdragen aan het werkplezier binnen Careaz en het leveren van de beste zorg aan cliënten/bewoners.

De cao VVT is van toepassing en de functie is ingeschaald in FWG 65.

 

Je reactie

Je interesse in deze functie kun je kenbaar maken door onderstaand formulier in te vullen. Voor vragen kun je telefonisch contact opnemen met René Keemers, 06-52666932.

solliciteer nu gelijk

* verplicht

Konneqt werkt voor

een groot aantal topbedrijven in het oosten van Nederland

Slimstock
Howden
Group 2000
Unipro
Eno
PANalytical
Asito
BrixCRM
Apollo
Benchmark

Let’s konneqt

 • René
 • Miranda
 • Bertram